Hakkımızda

İstanbul Anadolu yakası düğün ve davet işletmecileri derneği birlik beraberliğin sağlanması, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak bu konuda çalışmalar yapmak ve çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, düğün ve davet mekânlarında üstün kalite standartlarında yetiştirilmiş tecrübeli personel ile hizmet kalitesini arttırmak ve gelişen teknolojik imkânları kullanarak günümüz şartlarına uygun hale getirmek için çalışmalar yapmak, düğün davet ve benzeri toplantı mekânlarının umuma açık iş yeri ve özellik arz eden bina kavramından çıkarılması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışmalar yapmak ve mevcut haliyle bir kereye mahsus ruhsatlandırılması ve kayıt dışılığı önlemek için çalışmalar yapmak, düğün ve davet toplantı mekânlarının standartlarının sağlanması ve denetlenmesi kanun ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar hususunda çalışmalar yapmak ve birlik ve dayanışmanın sağlanması amacıyla ile kurulmuştur.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun